POSTAVLJANJE PARKETA SA KLIK SISTEMOM SPAJANJA


Parket možete polagati na bilo koju suvu, čistu, tvrdu i ravnu podlogu. U slučaju kada su neravnine veće od 2 mm po dužnom metru, pod pre polaganja treba odgovarajuće izravnati. Sadržaj vlage u podlozi mora biti niži od: 2% za betonski pod, 8% za drveni pod i 0,5 % za anhidridni pod. Parket mora biti skladišten u zapakovanoj ambalaži u prostoriji u koju će biti položen bar 48 sati pre začetka polaganja.
 
Pre početka polaganja, savetujemo Vam da pažljivo pregledate daske zbog mogućih grešaka i oštećenja. U slučaju da ustanovite bilo kakvo oštećenje, daske nemojte polagati već potražite savet kod prodavca parketa. Na već položen parket reklamacije ne uvažavamo. Preporučljivo je pregledati daske i zbog izgleda, u smislu kombinovanja godova drveta i nijansi boja različitih dasaka, da bi se mogle položiti tako da konačan izgled poda bude prirodan i uravnotežen. Drvo je prirodan materijal pa su moguća odstupanja u nijansama boja, ali to ipak nikako ne pretstavlja predmet reklamacije.
 
Za montažu parketa potrebne su Vam sledeće alatke: čekić, udarni čekić (kladivo), metar, testera s sitnim zupcima ili električna testera, distanceri i nabijač.

Kao zvučnu izolaciju na koju se polaže parket, možete upotrebiti različite materijale koje ćete naći kod prodavca parketa: gastropen foliju, termo-zolacijske ploče različitih debljina ili plutu.
 
Pre početka polaganja treba odrediti smer polaganja daski, s obzirom na oblik sobe i izloženost sunčevim zracima. Preporučuje se uzdužno polaganje u odnosu na dužu stranu sobe. Izmerite širinu sobe i od dobijene vrednosti oduzmite širinu dilatacije (obično je to 2 x 10 mm ), taj rezulatat podelite s širinom daski odnosno 207 mm. Na taj način ćete dobiti broj redova položenih daski i možete tačno utvrditi koliko je potrebno iseći poslednji red.
 
U slučaju da je poslednji red uži od 70 mm, morate odgovarajuće
iseći prvi red daski da bi ste dobili simetrični oblik poda.

Polaganje počinje montiranjem zvučne izolacije. Bilo da je reč o
foliji ili izolacijskim pločama, montirajte ih tako da je između njih ostane 2 mm prostora, a između zida i ploča 10 mm praznog prostora.
 
Prvu dasku položite okrenutu perom ka zidu. Prvi red dasaka spajamo skupa na čeonoj strani pomoću čekića i nabijača. Kada je prvi red dasaka spojen, uz zidove namestite distancere. Distanceri obezbeđuju odgovarajući dilatacijski prostor od zida.

na vrh
 
Sledeći red počinjemo ostatkom iz prvog reda. Dužina te daske mora biti veća od 50 cm. Daske polažemo po uzdužnoj strani tako da dasku s perom položimo u žljeb pod uglom od 45° i pritisnemo ka podu. Na kraju spojeve dodatno stisnemo uz pomoć udarnog čekića i kladiva da bi se daske blago potisnule skupa. Sve ostale daske montiramo na isti način, pri tome moramo paziti na dilatacijski razmak od zida i ostalih prepreka 7-10 mm . Na čeonoj strani daske spajamo pomoću kladiva i nabijača.
 
Istovremeno po celoj dužini prostorije nameštajte distancere.

Upozorenje: pri montaži ne mojte upotrebljavati španer (napinjač).

na vrh
 
U slučaju da u prostoriji postoje prepreke koje morate zaobići (npr. cevi centralnog grejanja), na dasci označite potreban izrez, isecite deo i dasku položite na uobičajen način. I u ovom slučaju vodite računa o dilatacijskom razmaku.

Poslednji red daski prilagodite u pogledu širine. U slučaju da je potrebno iseći daske, odsecite deo koji ima žljeb. Daske namestite, i kao i ostale stisnite skupa uz pomoć nabijača. Pazite na dilataciju.
 
Nakon završenog polaganja, odstranite distancere i montirajte završne lajsne. Vaš novi pod je spreman za upotrebu.
na vrh

Imate li neko pitanje?
 
 
FLOOR EXPERTS BEOGRAD  |   Milutina Milankovića 9ž  |   t. +381 11 22 81 409  |  info@floor-experts.rs
FLOOR EXPERTS NOVI SAD  |  Futoški put 10  |  t. +381 21 47 90 612  |  info@floor-experts.rs
Posetite naš novi sajt www.Floor-Experts.rs